Akadémia | Auto-Impex
NissanGT-RFiatFiat ProfessionalAbarthIvecoOK TrucksIrisbusIveco Magirus

Akadémia


Vzdelávame seba

 • Cieľom firmy Auto-Impex je vytvoriť perspektívu do budúcnosti pre našich zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov.
 • Zabezpečený permanentný rozvoj po osobnostnej i odbornej stránke.
 • Akadémia vzdelávania prináša neustály rast všetkých našich zamestnancov, ich vedomosti, vlastnosti, zručnosti a skúsenosti = stabilná a kvalitná spoločnosť.
 • Šanca na kariérny rast - Organizovaním Tréningových centier chceme zabezpečiť zvyšovanie odbornej úrovne, skvalitňovanie práce a celkovej profesionality našich zamestnancov
 • Spoločnosť vstúpila do obdobia systematického rastu, ktorý môžeme dosiahnuť len plánovaným tréningom vedeným našou Akadémiou Auto-Impex.

Tréningové centrum 2012

Od roku 2006 zabezpečuje Akadémia AUTO-IMPEX systematické vzdelávanie našich zamestnancov po odbornej a osobnostnej stránke.

Prvý januárový týždeň tohto roku organizovala Akadémia AI už piate Tréningové centrum, ktoré bolo zamerané na:

 • skvalitnenie služieb ktoré poskytujeme našim zákazníkom
 • skvalitnenie práce zamestnancov spoločnosti
 • získanie nových technických a odborných informácii
 • tréning už nadobudnutých vedomostí a zručností pri zvládaní praktických situácii
 • nastavenie postupov práce a spolupráce na oddelení a medzi oddeleniami

Na Tréningovom centre sa zúčastnili

 • predajcovia
 • prijímací technici
 • predajcovia náhradných dielov
 • asistentky

Cieľom Tréningového centra je v prvom rade získať a trénovať nové vedomosti, poznatky a zručnosti, ktoré pomôžu účastníkom lepšie zvládnuť každodenné situácie a ponúknuť zákazníkom kvalitné a rýchle služby. Po ukončení Tréningového centra sú účastníci podľa dosiahnutých výsledkov zaradení do skupín podľa získaných vedomostí a zručností.

Vzdelávanie CPA SR a ZAP

 • CPA SR – združuje všetky právnické osoby, ktoré sa zaoberajú predajom a servisom motorových vozidiel a dodávateľov autoopravárenských technológií
 • CPA SR – má tri divízie: pre autorizovaných predajcov a servisy, pre nezávislé servisy a dodávateľov do autoopravárenskej praxe a háji záujmy autoopravárenského stavu tak, aby sme mali kvalitnú predajnú a autoservisnú sieť na celom Slovensku.
 • Hlavné činnosti CPA SR – vzdelávacia, poradenská, certifikačná, spoločenská
 • Pomáhame pri vzdelávaní
 • Konateľ spoločnosti pán Július.Hron je predsedom Cechu predajcov a autoservisov SR
 • Konateľ je viceprezidentom Združenia automobilového priemyslu a taktiež je zodpovedný za rozvoj vzdelávania pre automobilový priemysel
 • Sme nápomocní pri zavádzaní pilotných centier, kde sa učia remeslá, podporujeme pedagógov pri celoživotnom vzdelávaní
 • Organizujeme prípravu na majstrovské skúšky a školenia pre majstrov
 • Naši špecialisti pomáhajú pri tvorbe nových materiálov na vyučovanie
 • Pomáhame školám rôznym vybavením (náhradné diely, autá, prípravky a pod.)

CPA SR

Cech predajcov a servisov motorových vozidiel (CPA SR) - združuje všetky právnické osoby, ktoré sa zaoberajú predajom a servisom motorových vozidiel a dodávateľov autoopravárenských technológií.

CPA SR - má tri divízie:

 • pre autorizovaných predajcov a servisy
 • pre nezávislé servisy
 • dodávateľov do autoopravárenskej praxe

Háji záujmy autoopravárenského stavu tak, aby sme vybudovali kvalitnú predajnú a autoservisnú sieť na celom Slovensku.
Hlavné činnosti CPA SR - vzdelávacia, poradenská, certifikačná a spoločenská.
Spoločnosť Auto-Impex vo veľkej miere je zapojená pri vzdelávacích programoch
Predsedom CPA SR je Július Hron
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR) je zodpovedné za rozvoj vzdelávania pre automobilový priemysel.

Spoločnosť Auto-Impex je nápomocná pri:

 • zavádzaní pilotných centier, kde sa učia remeslá
 • podporujeme pedagógov pri celoživotnom vzdelávaní
 • organizujeme prípravu na majstrovské skúšky a školenia pre majstrov
 • naši špecialisti pomáhajú pri tvorbe nových materiálov na vyučovanie
 • pomáhame školám rôznym vybavením (náhradné diely, autá, prípravky a pod.)

Viceprezidentom pre oblasť vzdelávanie je Július Hron

www.cpasr.sk