NissanGT-RFiatFiat ProfessionalAbarthIvecoOK TrucksIrisbusIveco Magirus

Vernostný program


Pridajte sa k nám!

Vernostný program AUTO-IMPEX Klub vznikol v roku 2009, ako ďalšia služba zákazníkom v rámci komplexných služieb. Vernostný program umožňuje svojim členom využívať nami ponúkané služby a produkty za výhodnejšie ceny. K dnešnému dňu sa z členstva teší  7 186 zákazníkov. Pridajte sa k nám!


 

Finančné výhody pre členov

Finančné výhody pre členov

 

 

Aké sú úrovne členstva? Koľko bodov je nutné získať?

Úrovne členstva

 

Podmienky AUTO-IMPEX Klubu


AUTO-IMPEX Klub je názov vernostného programu spoločnosti AUTO - IMPEX spol. s r.o., ktorý ponúka všetkým zákazníkom, ktorí kúpili vozidlo od spoločnosti AUTO - IMPEX, alebo splnili podmienky členstva (viď „Podmienky členstva“).

Cieľ programu
Cieľom AUTO-IMPEX Klub je poskytnutie nadštandardného prístupu pre lojálnych zákazníkov spoločnosti AUTO - IMPEX spol. s r.o. a zároveň skvalitnenie služieb ponúkaných spoločnosťou AUTO – IMPEX spol. s r.o.. AUTO-IMPEX Klub je klub určený pre partnerov našej spoločnosti. Je vytvorený za účelom poskytovania výhod a zliav za lojalitu a dôveru prejavenú svojimi členmi. Záleží nám na spokojnosti našich partnerov!

Vznik členstva
Členstvo v programe A-I Klub vzniká po splnení podmienok:

 • V prípade už existujúceho partnera spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o. Fyzická osoba (FO): Členom AUTO-IMPEX Klubu sa stáva, ak priemer bodov za OBDOBIE. od 1.8.2005 do 1.8.2008 prepočítaných z obratu vytvorenom v servise (kúpou práce, náhradných dielov alebo doplnkov) dosiahol minimálnu hodnotu 0,5 bodu (alebo 373,43 €)
 • Právnická osoba (PO), Fyzická osoba – podnikateľ (SZČO): Členom AUTO-IMPEX Klubu sa stáva, ak priemer bodov za posledné 3 roky (t.j. od 1.8.2005 do 1.8.2008) prepočítaných z obratu vytvorenom v servise (kúpou práce, náhradných dielov alebo doplnkov) dosiahol minimálnu hodnotu 1 bod (alebo 746,87€ ).
 • Členom AUTO-IMPEX Klubu sa stáva aj FO/PO/SZČO, ktorý nesplnil podmienky uvedené v bode a., ale dosiahol minimálny obrat prepočítaný na body - 0,5 bodu v prípade FO a 1bod v prípade SZČO a PO v období od 1.8.2007 do 1.8.2008.
 • Členom AUTO-IMPEX Klubu sa stáva FO/PO/SZČO, ktorý nesplnil podmienky uvedené s bode a. alebo b., ale si za posledných päť rokov (t.j. od 1.8.2003 do 1.8.2008) kúpil akékoľvek vozidlo od spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o..
 • Podpísaním súhlasu s podmienkami členstva a registračného formuláru AUTO-IMPEX Klubu.
 • Členstvo a výhody FO/PO/SZČO nadobúdajú platnosť podpisom registračného formuláru!
 • V prípade nového partnera spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o.
 • Členom klubu sa môže stať zákazník FO po dosiahnutí minimálne 0,25 bodu alebo kúpou vozidla v spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o..
 • Členom klubu sa môže stať zákazník PO alebo SZČO po dosiahnutí minimálne 0,5 bodu alebo kúpou vozidla v spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o..
 • Podpísaním súhlasu s podmienkami členstva a registračného formuláru AUTO-IMPEX Klubu. Členstvo a výhody z toho plynúce nadobúdajú platnosť okamžite po podpísaní formuláru a uhradení faktúry (záväzku voči spoločnosti AUTO-IMPEX). So vznikom členstva v AUTO-IMPEX Klube má zákazník okamžite právo na využívanie výhod a zliav skupiny do ktorej bol zaradený.


Trvanie členstva

 • Členstvo v AUTO-IMPEX Klube je podmienené existenciou dokladu o kúpe tovaru alebo služby vystaveného na meno zákazníka za posledné 2 roky.
 • Preradením člena do nižšej skupiny členstvo v AUTO-IMPEX klube nezaniká.


Zánik členstva

 • Po nevytvorení dostatočného obratu v AUTO – IMPEX spol. s r.o. po dobu dlhšiu ako dva roky.
 • Po poškodzovaní mena značiek NISSAN, GTR, FIAT, ALFA ROMEO, IVECO, IVECO Bus, IVECO Magirus, ASTRA a AUTO – IMPEX spol. s r.o.
 • Smrťou člena zákazníka FO alebo zánikom PO alebo SZČO.
 • Rozdelenie do skupín AUTO-IMPEX Klubu
 • Partner spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o., ktorý spĺňa podmienky členstva pri FO 0,25 bodu alebo PO 0,5 bodu sa zaraďuje na členskú úroveň „Člen klubu“
 • Partner spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o., ktorý dosiahne obrat prepočítaný na body sa zaraďuje do partnerskej skupiny podľa podmienok uvedených v tabuľke Úrovne členstva a počty bodov.
 • Hodnota bodu - Za prácu v servise, kúpu náhradného dielu, alebo doplnku 1 bod = 746,86 € (bez DPH). Pri kúpe vozidla od spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o.1bod = 2190,80 € (bez DPH). Hodnota bodu je rovnaká pre FO, PO a SZČO.
 • Pripisovanie bodov - Body sa partnerovi pripíšu až po uhradení platby


Partnerské úrovne

 • Na základe získaných bodov za obrat a splnení všetkých predchádzajúcich podmienok, je zákazník zaradený do skupiny podľa počtu bodov.
 • Partnerská úroveň je prideľovaná členom na základe obratu prerátaného na body za posledných 730 dní (čiže 2 roky).
 • Partnerská úroveň je aktualizovaná každý deň o polnoci (môže nastať preradenie do nižšej, alebo vyššej partnerskej úrovne v závislosti od aktuálnych bodov).
 • Prehodnocovanie členstva a prideľovanie skupín sa uskutočňuje denne. Spoločnosť AUTO – IMPEX spol. s r.o. si vyhradzuje právo prehodnotiť členstvo a prideľovanie do partnerských skupín aj k inému dátumu bez predchádzajúceho upozornenia.
 • V prípade členov zaradených do vernostného programu na základe splnenia podmienok 3-I.a-c je spoločnosťou AUTO – IMPEX spol. s r.o. garantovaná partnerská úroveň, ktorou vstúpili do AUTO-IMPEX Klubu a to na dobu jedného roka (od 4.8.2008 do 4.8.2009). Títo členovia môžu pri štvrťročnom prehodnocovaní obratov iba stúpnuť do vyššej partnerskej skupiny, nemôžu klesnúť do nižšej partnerskej skupiny.
 • Výhody partnerských skupín sú uvedené v prílohe „Výhody pre členov“.
 • AUTO-IMPEX Klubová karta - Karta AUTO-IMPEX klubu je automaticky zaslaná členom spĺňajúcim podmienky vstupu. Novým členom spĺňajúcim podmienky bude karta zaslaná do 30 dní od obdržania formuláru marketingovým oddelením spoločnosti


AUTO – IMPEX spol. s r.o..

 • Karta je neprenosná, tak ako výhody z nej plynúce. V prípade PO je karta vystavená na meno konateľa. PO je povinná oznámiť meno konateľa spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o pri registrácii.
 • V prípade viacerých konateľom PO, ktorá je zaradená do AUTO-IMPEX Klubu, môže byť vydaná druhá karta. Nefinančné výhody ponúknuté AUTO-IIMPEX Klubom môže využívať len majiteľ karty


Kontrola bodov

 • Člen si môže kontrolovať svoje body na dokladoch obdržaný od spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o. od (4.8.2008) a na predajnom mieste pri návšteve predaja alebo servisu spoločnosti AUTO – IMPEX spol. s r.o..
 • Spoločnosť AUTO – IMPEX spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu podmienok AUTO-IMPEX Klubu podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia.